logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima
Nacionalni

Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima 44010, 2011-2014.