logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Menadžment

(OBUKA)

Menadžment - Strategijski i biznis plan, Kako postati uspešan preduzetnik?, Od ideje do profita, Liderstvo, Timski rad, Upravljanje projektima,