logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Informatičke veštine i znanja

(OBUKA)

Informatičke veštine i znanja - Web marketing, Excel, Word, Access..., ECDL – međunarodni sertifikat IT veština (koji je veoma uspešno realizuje), Upotreba baza podataka u poslovanju