logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Upravljanje ljudskim resursima i komunikacija

(OBUKA)

Upravljanje ljudskim resursima i komunikacija - Motivacija zaposlenih, Sistem kompenzacija, Poslovna komunikacija, Veštine prezentacije