logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj finansijskih institucija i tržišta u Srbiji -mikroekonomski i makroekonomski pristup
Nacionalni

Razvoj finansijskih institucija i tržišta u Srbiji -mikroekonomski i makroekonomski pristup 179005, 2011-2014.