logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (PIBAS)
Nacionalni

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (PIBAS) 41010, 2011-2014.