logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi
Nacionalni

Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi 41007, 2011-2014.