logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija (Centar)
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
www:
/
email:
ivanjovanovic77@gmail.com

Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija je posebna organizaciona jedinica Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Centar posluje u skladu sa Statutom i normativnim aktima Fakulteta medicinskih nauka. Centar je osnovan 2008. godine. U predhodnom periodu Centar je značajno uvećao tehničku opremljenost i stručni kadar što je doprinelo objavljivanju velikog broja naučnih radova.
Osnovne aktvnosti laboratorije imaju za cilj ispitivanje imunske osnove i mehanizama različitih organ specifičnih bolesti i tumora kao i ispitivanje imunomodulatornih karakteristika matičnih ćelija.

Delatnost:

•    Realizacija naučno-istraživačkih projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
•    Realizacija preko 20 internih projekata koje finansira Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
•    Organizovanje interaktivnih laboratorijskih sastanaka, seminara i predavanja
•    Realizacija istraživanja za izradu doktorskih disertacija

 

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Jovanović Ivan ivanjovanovic77@gmail.com Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Arsenijević Nebojša nebojsa_arsenijevic@yahoo.com Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Arsenijević Aleksandar Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Bojić Sanja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Ljujić Biljana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Lukić Miodrag Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Milovanović Marija Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Pantić Jelena Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Pavlović Slađana Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Pejnović Nada Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Popović Suzana pop21@ptt.yu Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Radosavljević Gordana perun.gr@gmail.com Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Stojković Miodrag Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Todorović Danijela Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Volarević Vladislav Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Zdravković Nemanja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

•    Za poslednje dve godine objavljeno je preko 20 naučnih radova na SCI listi i realizovano preko 10 doktorskih disertacija
•    U laboratoriji Centra realizuje se pet projekata Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
•    U toku je realizacija brojnih internih projekata Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu

 

1. Pejnovic NN, Pantic JM, Jovanovic IP, Radosavljevic GD, Milovanovic MZ, Nikolic IG, Zdravkovic NS, Djukic AL, Arsenijevic NN, Lukic ML. Galectin-3 deficiency accelerates high-fat diet-induced obesity and amplifies inflammation in adipose tissue and pancreatic islets. Diabetes. 2013 Jun;62(6):1932-44. doi: 10.2337/db12-0222.

2. Volarevic V, Mitrovic M, Milovanovic M, Zelen I, Nikolic I, Mitrovic S, Pejnovic N, Arsenijevic N, Lukic ML. Protective role of IL-33/ST2 axis in Con A-induced hepatitis. J Hepatol. 2012 Jan;56(1):26-33. doi: 10.1016/j.jhep.2011.03.022.

3. Volarevic V, Milovanovic M, Ljujic B, Pejnovic N, Arsenijevic N, Nilsson U, Leffler H, Lukic ML. Galectin-3 deficiency prevents concanavalin A-induced hepatitis in mice. Hepatology. 2012 Jun;55(6):1954-64. doi: 10.1002/hep.25542.

4. Milovanovic M, Volarevic V, Ljujic B, Radosavljevic G, Jovanovic I, Arsenijevic N, Lukic ML. Deletion of IL-33R (ST2) abrogates resistance to EAE in BALB/C mice by enhancing polarization of APC to inflammatory phenotype. PLoS One. 2012;7(9):e45225. doi: 10.1371/journal.pone.0045225.

5. Jovanovic IP, Pejnovic NN, Radosavljevic GD, Arsenijevic NN, Lukic ML. IL-33/ST2 axis in innate and acquired immunity to tumors. Oncoimmunology. 2012 Mar 1;1(2):229-231.

Kontakt osoba
email:
ivanjovanovic77@gmail.com
www:
visit page
Adresa:
Svetozara Markovića 69, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 306 800
(FOS3) Medical and health sciences
check Clinical medicinecheck Health sciencescheck Other medical sciences
keywords
MTT Citotoksičnost Molekulska medicina Matične ćelije Imunologija Kancerogeneza Galektin-3 Diabetes mellitus tip1 Diabetes mellitus tip2 IL-33/ST2 osovina ConA indukovani hepatitis DSS indukovani kolitis Eksperimentalni autoimuni encefalomijelitis FLOW citometrija Imunohistohemija