logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj infastrukture za prioritetna polja nauke
Nacionalni

Razvoj infastrukture za prioritetna polja nauke (ON175103, 2011-2014), Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.