logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi
Nacionalni

Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi (ON175069, 2011-2014), Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.