logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Određivanje pripadnosti određenoj ćelijskoj liniji i stepena diferencijacije metodom protočne (FLOW) citometrije

(METODOLOGIJA)