logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Ocenjivači

Prof. dr Nenad Stanišić

Univerzitet u Kragujevcu
Ekonomski fakultet u Kragujevcu

   

Prof. dr Vesna Mandić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

   

Jelena Jevtović
Univerzitet u Kragujevcu
Kancelarija za poslovnu podršku

   

Žarko Gavrilović
Univerzitet u Kragujevcu
​Kancelarija za poslovnu podršku

   

Vojislav Veljković
Biznis Inovacioni Centar Kragujevac

   
Marko Vujnović
Biznis Inovacioni Centar Kragujevac
   
Prof. dr Snežana Nestić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
   

Prof. dr Aleksandar Aleksić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

   
Prof. dr Nebojša Lukić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu