logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Nagrade

1.     Nagradno putovanje za prvi pobednički tim - poseta partnerskim institucijama u Austriji, Velikoj Britaniji, Italiji, Sloveniji ili Portugalu
2.     Novčane nagrade preduzeća sponzora

3.     Besplatna izrada brzih prototipova za dva tima

4.     Poslovna podrška Biznis Inovacionog Centra u Kragujevcu

5.     Ostale nagrade