logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Stručni žiri

Prof. dr Vesna Mandić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

 
     

Mr Vladimir Vukadinović
Univerzitet u Kragujevcu
Centar za transfer tehnologija

 
     
Prof. dr Snežana Nestić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
 
     
Marija Stojadinović
Razvojni biznis centar Kragujevac
 
     
Nataša Ćirović
Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd