logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Kalendar

15. februar - 25. mart 2018.

Prijavljivanje ideja na platformi

26. mart – 31. mart 2018.

Lista odabranih ideja i timova

1. april - 31. maj 2018.

Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideja

1. jun - 15. jun 2018.

Ocenjivanje i izbor 5 do 10 najboljih ideja

16. jun - 30. jun 2018.

Lokalno finale na Univerzitetu u Kragujevcu (proglašenje 2 pobedničke ideje i dodela nagrada)

do kraja 2018.

Nacionalno finale (14 pobedničkih timova sa sedam visokoškolskih ustanova)