logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
CAD Laboratorija (Laboratorija)
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
www:
Home page
email:
vmarjanovic@kg.ac.rs

CAD lаbоrаtоriја оbuhvаtа višе rаdnih stаnicа kоје sе sаstоје оd PC rаčunаrа stаndаrdnе kоnfigurаciје
i CAD sоftvеrskih pаkеtа. Rаdnе stаnicе su lоkаlnо umrеžеnе i pоvеzаnе sа intеrnеtоm. Pоrеd PC računara, lаbоrаtоriја pоsеduје i lаsеrski štаmpаč i skеnеr, а plаnirа sе nаbаvkа sеrvеrа i plоtеrа.
U CAD lаbоrаtоriјi sе istrаžuјu i rаzviјајu sаvrеmеni CAD sistеmi i rаzmеnjuјu znаnjа i iskustvа sа srоdnim instituciјаmа i privrеdnim оrgаnizаciјаmа u zеmlјi i svеtu.

Delatnost CAD laboratorije je usmerena na sledeće oblasti:

 • Edukacija – obuhvata nastavne aktivnosti na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama na više usmerenja Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu. Studenti imaju mogućnost samostalnog usavršavanja kroz izradu konkretnih projekata. Pored nastavnih aktivnosti vrši se obuka za korišćenje savremenih CAD sistema.
 • Istraživanja se odnose na usavršavanje članova CAD laboratorije, kao i drugih istraživača, kroz samostalan rad pod vođstvom iskusnijih kolega, kao i kroz izradu doktorskih, magistarskih, seminarskih i drugih radova iz oblasti CAD-a i iz srodnih oblasti u kojima se koriste moćni CAD alati. Članovi CAD laboratorije su uključeni u veći broj projekata finansiranih od strane Ministarstava za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
 • Saradnja sa privrednim i drugim organizacijama se odvija kroz prenošenje znanja i iskustava iz oblasti uvođenja, korišćenja i primene CAD alata za skoro sve oblasti mašinskog konstruisanja.
 • Učešće u realizaciji domaćih i međunarodnih projekata,  Resor ministarstva: TR-35037 i TR-6308B i međunarodni tempus projekat: 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, ...
Prezime i ime email Matična institucija
true Marjanović Vesna vmarjanovic@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Blagojević Mirko mirkob@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Kostić Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Marjanović Nenad nesam@kg.ac.yu Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Matejić Miloš Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Petrović Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
 • U CAD laboratorija je realizovan ili se radi veliki broj samostalnih, konkretnih, projekata i konstrukcija sa pojedinim privrednim organizacijama. 

Pored toga u CAD Laboratoriji su održavani kursevi usavršavanja:

 • Kurs 3D modeliranja za gimnazijalce – Kurs upoznavanja sa PLM softverima za đake prve i druge kragujevačke gimnazije, 100 polaznika (2010-2013)
 • GZV (Grupa Zastava Vozila) – Obuka za bivše radnike Zastava Automobili u organizaciji NSZ, 56 polaznika po 100 časova (2012-2013)
 • FAS (Fiat Automobili Srbija) – 150 polaznika (2011) – 3 obuke: T0, T2, T4. itd.
Naziv resursa Tip
AD Inventor Specijalizovani softver
DS CATIA Specijalizovani softver
Ploter Oprema
 1. Navalušić S., Marjanović N., Gatalo R., Milojević Z., Product Design Methodology Based on Expert and Conventional Computer Aided Approcah Integration, monografija, Inovative and Integrated Manufacturing,Oficzna Wydawnicya Politechniki Wroclawskiej, Br. strana: 7, ISBN -, Wroclaw, 1999
 2. Marjanović N., Tadić B., Ivković B., Mitrović S., Design of Modern Concept Tribometer with Circular and Reciprocating Movement, Tribology in Industry, Vol.27, No.1 & 2, pp. 3-8, ISSN -, Doi -, 2006
 3. N. Marjanović, B. Isailović, M. Blagojević, STRUCTURAL OPTIMIZATION IN CAD SOFTWARE, Faculty of Technical Science, Br. strana: 6, ISBN 1821-1259, Novi Sad, 2009
 4. M. Blagojević, V. Nikolić, N. Marjanović, Lj. Veljović, ANALYSIS OF CYCLOID DRIVE DYNAMIC BEHAVIOR, Scientific Technical Review, Vol.59, No.1, pp. 52-56, ISSN 1820-0206, 2009
 5. Marjanović N., Isailović B., Marjanović V., Milojević Z., Blagojević M., Bojić M., A Practical Approach to the Optimization of Gear Trains with Spur Gears, Mechanism and Machine Theory, Vol.53, No.1, pp. 1-16, ISSN 0094-114, Doi doi:10.1016/j.mechmachtheory.2012.02.004, 2012.
Kontakt osoba
email:
vmarjanovic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 335 990 lok. 664
(FOS2) Engineering and technology
check Mechanical engineering
keywords
CAD modeliranje CAD alati mašinsko konstruisanje edukacija