logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj nove konstrukcije lašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata
Nacionalni

TR - 35037