logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Uvođenje i primena CAD alata u svim oblastima mašinskog konstruisanja

(USLUGA)

Saradnja sa privrednim i drugim organizacijama se odvija kroz prenošenje znanja i iskustava iz oblasti uvođenja, korišćenja i primene CAD alata za skoro sve oblasti mašinskog konstruisanja