logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj optimalne grupe baznih uređaja i sistema uljne hidraulike programa IHP "Prva Petoletka" - Trstenik
Nacionalni

TR - 6308B