logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Obuka za bivše radnike ‚‚Zastava Automobili’’

(OBUKA)

GZV (Grupa Zastava Vozila) – Obuka za bivše radnike ‚‚Zastava Automobili’’ u organizaciji NSZ, 56 polaznika po 100 časova (2012-2013)