logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laboratorija E - Lab (Laboratorija)
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
www:
Home page
email:
danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs

E-lab je hipermedijalna laboratorija sa posebno prilagođenim okruženjem za različite oblike napredne elektronske komunikacije. Laboratorija je opremljena najmodernijim sistemom za videokonferencije, ekskluzivnom računarskom i komunikacionom opremom i poseduje izuzetan ergonomski dizajn.
E-lab je formirana u okviru EU TEMPUS JEP projekta „M.Sc. Curriculum in E-Learning“, uz značajnu podršku Tehničkog fakulteta. Jedna od osnovnih namena ove laboratorije je da pruži ambijent i tehnološku logistiku za izvođenje nastave online i preko videokonferencijskog sistema. U tom smislu u okviru E-laba funkcioniše i sistem za e-učenje, zasnovan na Moodle okruženju.
Preko sistema za e-učenje se odvija nastava na daljinu koju prati već peta generacija studenata na studijskom programu Master za elektronsko učenje.

Delatnost:

•    Modernizacija obrazovnog procesa promovisanjem regionalne i međunarodne saradnje povezivanjem institucija i pojedinaca kao i razmenom informacija u oblasti elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu
•    Razvoj i implementacija elektronskih kurseva
•    Projektovanje infrastrukture za e-učenje
•    Organizacija stručnih predavanja, obuka, simpozijuma i konferencija sa tematikom elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu
•    Promocija obrazovanja na daljinu kroz saradnju i učešce u manifestacijama domaćeg, regionalnog i međunarodnog značaja, takmičarskog, propagandnog ili komercijalnog karaktera
•    Promocija i plasman inovativnih i kreativnih stručnih i istraživačkih rešenja
•    Razvoj eksperimenata koji se izvode na daljinu (remote experiments) u cilju osavremenjavanja nastave inženjerstva

Prezime i ime email Matična institucija
true Krneta Radojka radojka.krneta@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Božović Maja maja.bozovic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Brković Mirjana mirjana.brkovic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Damnjanović Đorđe djordje.damnjanovic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Milošević Danijela danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Milošević Marjan marjan.milosevic@ftn.kg.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Čačku

•    Razvoj kursa za e-tutore (u saradnji sa univerzitetom u Maćerati)
•    Obuka predstavnika konzorcijuma projekta WBC-VMnet za primenu alata i tehnologija u nastavi
•    Uspostavljanje sistema za e-učenje na Fakultetu za informacione tehnologije u Podgorici
•    Održavanje seminara "Metode, postupci i alati za elektronsko ocenjivanje" za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola

 

1.        Bjekić, D., Krneta, R., Milošević, D.: Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, TOJET - Volume 9, Issue 1, ISSN: 1303 – 6521, January 2010, pp. 202-212. (SSCI)
2.        Milošević, D., Brković, M., Bjekić, D., “Designing lesson content in adaptive learning environments”, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), ISSN: 1863-0383, Volume 1,No 2 (2006). Available at http://www.online-journals.org/index.php/i-jet
3.        MILOŠEVIĆ, Danijela, BRKOVIĆ, Mirjana, DEBEVC, Matjaž, KRNETA, Radojka. Adaptive learning by using SCOs metadata. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, 2007, vol. 3, str.165-174. http://ijklo.org/ Volume3 /IJKLOv3p163-174
        Milo326.pdf.[COBISS.SI-ID 11177750]
4.        Miloševic, D., Božović, M.: Applying Screencasting Tools for Creating OAE Tutorial, Scientific bulletin of the “Politehnica“ University of Timisoara, Romania, Trans. on Automatic Control and Computer Science, BS-UPT TACCS, v.53(67) No.3/2008, pp.169-175
5.        Šendelj, R., Milošević, D. “Integration Interoperable Software Component Into Inteligence Software Systems”, WSEAS journal TRANSACTIONS ON SYSTEMS, ISSN 1109-2777, Issue 2, Volume 3, April 2004, pp. 928-936.
6.     Peulic, S. Dragicevic, Z. Jovanovic, R. Krneta, “Flexible GPS/GPRS Based System for Parameters Monitoring in the District Heating System”, INTERNATIONAL JOURNAL of COMPUTERS, COMMUNiCATION&CONTROL, ISSN 1841-9836, 8(1):81-86, February, 2013
7.        R. Krneta , Đorđe Damnjanović, Danijela Milošević, “Integration of virtual and hands-on-laboratory experience in learning of filtering concepts”, SCIENTIFIC BULLETIN of "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Transactions on AUTOMATIC
        CONTROL and COMPUTER SCIENCE, Vol. 56(70) No. 3 / September 2011, ISSN 1224-600X, pp. 121-126.
8.        Radojka Krneta, Djordje Damnjanović, Marjan Milošević, Danijela Milošević, Milija Topalović, Blended learning of DSP trough the integration of on-site and remote experiments, TEM Journal, Vol.1, No.3, 2012, ISSN: 2217-8309, pp 151 - 160
9.        R. Krneta, S. Antic, D. Stojanovic, Recursive Least Squares Method in Parameters Identification of DC Motor Models, FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ), Ser.:Elec. Energ. Vol. 18, No. 3, December 2005, pp 467-478
10.    Danijela Milosevic, Matjaz Debevc, Radojka Krneta, Mirjana Brkovic, Building e- Learning Curriculum Through Analyzing Necessary Competences, Scientific Bulletin of "Politechnica" University of Timisoara, Romania, Transaction on Automatic Control and
        Computer Science, BS-UPT TACCS Volume 51(65), No. 3/2006, p. 43
11.    Mitrović Anđelija, Milošević Danijela, Božović Maja, „New approach to 3D modeling in computer graphics course", Metalurgia International ISSN 1582-2214, no 11 - 2012n pp. 80-86
12.    Marjan MILOSEVIC, Radojka KRNETA, Danijela MILOSEVIC (2013): SECURITY AND PRIVACY IN ON-LINE LEARNING: CASE STUDY FROM SERBIA, Revista Metalurgia International XVIII(4), p.85, ISSN 1582-2214, dostupno na
        http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_sp4_2013.pdf

Kontakt osoba
email:
radojka.krneta@ftn.kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+381 32 302 762
(FOS2) Engineering and technology
check Electrical engineering, electronic engineering, information engineering
keywords
konsalting E-learning obuka korisnička podrška dizajn kurseva LMS