logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Uspostavljanje i održavanje infrastrukture za elektronsko učenje

(USLUGA)

Server, platforma za učenje, prateći softveri, zaštita