logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Razvoj i implementacija elektronskih kurseva i elektronskih testova

(USLUGA)

Ciljne grupe su obrazovne institucije, firme zainteresovane za obuku zaposlenih, softverske kuće.