logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Osiguranje kvaliteta obrazovnog softvera

(OSTALO)

Osiguranje kvaliteta obrazovnog softvera (courseware-a) korišćenjem metodologije quality grid, razvijene u saradnji sa asocijacijom epprobate