logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji
Nacionalni

Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji. Projekat je podržan od Ministrastva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, 2011 - 2014.