logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laboratorija 3D impuls (Laboratorija)
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
www:
/
email:
cirickostic.s@mfkv.kg.ac.rs

Laboratorija „3D Impuls“ se bavi primenom digitalnih tehologija za brzi razvoj proizvoda. Osnovne tehnologije koje Laboratorija „3D Impuls“ primenjuje su selektivno lasersko sinterovanje i trodimenzionalno optičko skeniranje. Selektivno lasersko sinterovanje omogućuje proizvodnju funkcionalnih prototipova, alata i malih serija proizvoda od metala i plastike. Trodimenzionalno optičko skeniranje omogućuje kontrolu kvaliteta i reverzni inženjering.

Laboratorija „3D Impuls“ je izgrađena u okviru projekata koje su podržale EU, Grad Kraljevo, Regionalna privredna komora Kraljevo i Univerzitet u Bolonji uz podršku Grada Čačka i nevladine organizacije USAID sa zajedničkim ciljem da se razvije naučno-istraživačka laboratorija koja će preduzećima Srbije olakšati razvoj novih proizvoda.

•    Brzi razvoj proizvoda
•    Brza izrada prototipova metodom selektivnog laserskog sinterovanja plastike (poliamid, alumid, karbonmid...)
•    Brza izrada prototipova metodom selektivnog laserskog sinterovanja metala (nerđajući čelik, alatni čelik, aluminijum,...)
•    Brza izrada proizvoda od plastike i metala metodom SLS (proizvodi složene geometrije, pojedinačne i male serije)
•    Brza izrada alata metodom SLS
•    3D skeniranje skenerom Atos kompakt scan 5M
•    Kontrola kvaliteta geometrije proizvoda
•    Reverzno inženjerstvo

Prezime i ime email Matična institucija
true Ćirić Kostić Snežana cirickostic.s@mfkv.kg.ac.rs Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Bogojević Nebojša Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Šoškić Zlatan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Vranić Aleksandar Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

•    Realizacija EU RSEDP2 projekta: „Inovativni menadžment za nove proizvode-IMPuls“ 
•    Izrada 100 prototipov/proizvoda/ alata od plastike i metala za mala i srednja preduzeća Raškog, Rasinskog i Moravičkog okruga
•    300 3D modela - 3D skeniranje objekata i reverzno inženjerstvo
•    Izrada prototipova za evropsku auto-industriju
•    Izrada alata za brizganje plastike sa spiralnim kanalima za hlađenje

Kontakt osoba
email:
cirickostic.s@mfkv.kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Dositejeva 19, 36000 Kraljevo, Srbija
Tel:
+381 36 383 380
(FOS2) Engineering and technology
check Mechanical engineering
keywords
regulacija elektromotornih pogona Selektivno lasersko sinterovanje (SLS) Brza izrada prototipova / proizvoda / alata Reverzno inženjerstvo