logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Brza izrada prototipova/ proizvoda/ alata metodom selektivnog laserskog sinterovanja metala i plastike (poliamid, kompoziti, čelik, aluminijum)

(USLUGA)

Preduzeća iz Srbije i regiona