logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Stručni žiri

Prof. dr Vesna Mandić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

 
     

Mr Vladimir Vukadinović
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet medicinskih nauka

 
     
Marko Vujnović
Biznis Inovacioni Centar Kragujevac
 
     
Prof. dr Miladin Kostić
Državni univerzitet u Novom Pazaru
 
     
Vladimir Radovanović
Privredna komora Srbije