logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Recenzenti

Prof. dr Nenad Stanišić

Univerzitet u Kragujevcu
Ekonomski fakultet u Kragujevcu

   

Prof. dr Vesna Mandić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

   

Jelena Jevtović
Univerzitet u Kragujevcu
Kancelarija za poslovnu podršku

   

Žarko Gavrilović
Univerzitet u Kragujevcu
​Kancelarija za poslovnu podršku

   

 

 

Prof. dr Tatjana Kanjevac
Univerzitet u Kragujevcu
 

 

 

   

Mr Vladimir Vukadinović
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet medicinskih nauka

   

Prof. dr Dušan Gordić
Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet inženjerskih nauka

   

 

Tatjana Stanković
Univerzitet u Kragujevcu
Kancelarija za međunarodne projekte

 

 

   

Prof. dr Mirko Blagojević
Univerzitet u Kragujevcu

   

Nebojša Abadić
Biznis Inovacioni Centar Kragujevac

   

Vojislav Veljković
Biznis Inovacioni Centar Kragujevac

   
Marko Vujnović
Biznis Inovacioni Centar Kragujevac