logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Ocenjivači

 

 

 

 

Prof. Biljana Petrović 
Univerzitet u Kragujevcu
   

 

 

 

 

Prof. dr Vesna Mandić
Univerzitet u Kragujevcu

   

 

 

Vojislav Veljković
Biznis Inovacioni centar Kragujevac

   

 
Žarko Gavrilović
Univerzitet u Kragujevcu

   

 

 

 

 

Nebojsa Abadić
Biznis Inovacioni centar Kragujevac

   

 

 

 

 

Prof. dr Nebojsa Lukić
Univerzitet u Kragujevcu

   

 

 
Dr Gordana Bogdanović
Univerzitet u Kragujevcu

   

 

 

 

Zoran Torgašev
Intranea rešenja

   

 

 

 

 

Prof. dr Mirko Blagojević
Univerzitet u Kragujevcu

   

 

 

 

 

Prof. dr Jovanka Lukić
Univerzitet u Kragujevcu

   

 

 

 

 

Jelena Antić Stanković
Univerzitet u Beogradu