logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Nagrade

 1. Nagradno putovanje za prvi pobednički tim - poseta partnerskim institucijama u Austriji, Nemačkoj, Engleskoj ili Španiji
   
 2. Novčane i robne nagrade preduzeća sponzora
   
 3. Besplatna izrada brzih prototipova za dva tima
   
 4. Besplatan zakup poslovnog prostora u Biznis inovacionom centru Kragujevac u prvoj godini poslovanja za jedan od pobedničkih timova
   
 5. I ostale nagrade