logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Biomonitoring i ekološka zaštita hidroakumulacija za vodosnabdevanje Kragujevca
Nacionalni

Biomonitoring i ekološka zaštita hidroakumulacija za vodosnabdevanje Kragujevca, (2003-2006) Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, grant No. 1252, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj.