logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida
Nacionalni

Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida, (2011-2014) Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, grant No. 173032, Ministarstvo prosvete i nauke.