logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ispitivanje ekstrakata domaćih biljaka (Morus alba, Halascya sendtneri, Daucus carota ssp. carota) kao potencijalnih bioinsekticida
Nacionalni

„Ispitivanje ekstrakata domaćih biljaka (Morus alba, Halascya sendtneri, Daucus carota ssp. carota) kao potencijalnih bioinsekticida“, STAR projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agronomskog fakuleteta u Čačku, PMF u Kragujevcu i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu pod ugovorom broj 401-001972/2010-03, od oktobra 2010. do aprila 2012. Rukovodilac i menadžer projekta dr Snežana Tanasković, docent na Agronomskom fakultetu u Čačku.