logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Biljne vaši, parazitske ose i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi
Nacionalni

“Biljne vaši, parazitske ose i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi”, 143006B, finansiran od  Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, 2006-2010. Rukovodilac projekta – vanredni profesor dr Željko Tomanović. Nosilac istraživanja – Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, B kategorija.