logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ex situ zaštita biodiverziteta akvatičnih ekosistema Srbije
Nacionalni

- Ex situ zaštita biodiverziteta akvatičnih ekosistema Srbije” (in. br.1575), 2001-2003, finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, a od 2004-2007, Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine - Uprava za zaštitu životne sredine.