logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Modeliranje i optimizacija toplog kovanja aluminijuma
Projekti sa preduzećima

Modeliranje i optimizacija toplog kovanja aluminijuma, Petar Drapšin, Mladenovac, 2010