logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Simulacija višeoperacionog hladnog istiskivanja delova sa ozubljenjem
Projekti sa preduzećima

Simulacija višeoperacionog hladnog istiskivanja delova sa ozubljenjem, Sloboda, Čačak, 2009