logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Skeniranje i modeliranje segmenata pužnog vratila
Projekti sa preduzećima

Skeniranje i modeliranje segmenata pužnog vratila, Toza Marković Kikinda, 2007