logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
FE simulacija dubokog izvlačenja dela kutijastog oblika
Projekti sa preduzećima

FE simulacija dubokog izvlačenja dela kutijastog oblika, Metalac INKO, 2007