logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Eliminacija defekata u procesu kovanja primenom FE simulacije
Projekti sa preduzećima

Eliminacija defekata u procesu kovanja primenom FE simulacije, Zastava Kovačnica, 2003