logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj Solarnog asimetričnog stacionarnog paraboličnog koncentratora za produkciju elektroenergije i toplote
Nacionalni

Razvoj Solarnog asimetričnog stacionarnog paraboličnog koncentratora za produkciju elektroenergije i toplote, NPEE9273003 (2006-2009)