logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Optimizacija procesa i poboljšanje postojećih proizvoda i procesa primenom najsavremenijih VM (Virtual Manufacturing) softvera

(USLUGA)