logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

ŽižićJovana

Jovana Žižić, istraživač saradnik, PMF Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija. Diploma – 2007., Molekularna biologija i fiziologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Student doktorskih studija od 2007., Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 21, od čega je 7 radova na SCI listi. Angažovana kao istraživač na FP7 projektu (CPCTAS-206809) i projektima III41010 i III43002 Ministarstva za nastavu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Studijski boravci: CPCTAS projekat (istraživački rad-molekularna biologija u trajanju od 2 meseca): 2008.- Paris, Institute Curie, 2011- Paris, Institute Curie.