logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Search

Specialized computer training and workshops of all levels

(TRAINING)

Specijalizovane informatičke obuke i radionice svih nivoa. Posebnu pogodnost predstavlja mogućnost organizovanja zajedničkih obuka i radionica za treća lica u saradnji sa informatičkim kompanijama.