logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj Botaničke bašte u Kragujevcu (2004)
Nacionalni

Razvoj Botaničke bašte u Kragujevcu (2004) Ugovor br. 401-00265/2004-01, Rukovodilac projekta prof.dr Marina Topuzović.