logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj Botaničke bašte u Kragujevcu (2008)
Nacionalni

Razvoj Botaničke bašte u Kragujevcu (2008) Ugovor br. 401-0000024/2008-01, Fond za zaštitu životne sredine Ministarstva RS, Rukovodilac projekta prof.dr Marina Topuzović