logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ex situ zaštita biodiverziteta flore Srbije
Nacionalni

Ex situ zaštita biodiverziteta flore Srbije – Fond za zaštitu životne sredine Ministarstva RS (2010-2013). Ugovor br. 401-0000715/2010-01/2, Rukovodilac projekta prof.dr Marina Topuzović