logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj i implementacija SeLaR Informacionog sistema
Nacionalni

Razvoj i implementacija SeLaR Informacionog sistema (2008-2010) Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, grant No. 22001, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.