logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci – PIBAS
Nacionalni

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci – PIBAS (III41010; 2011-2014), Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije. Koordinator Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. Realizatori: Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Participanti: Veterinarski specijalistički institut u Kraljevu i Medical Herbs u Novom Sadu.